Axel Dewaele

Kandidaat 13

Als het over mezelf gaat, dan kan ik zeggen dat ik geboren ben in Wilrijk. Ik ben opgegroeid in Zuid-West-Vlaanderen, heb gewoond en gewerkt in Oost-Vlaanderen, maar vooral de liefde gevonden in de Kempen. 
Ik woon nu iets langer dan een jaar in Brecht en binnenkort werk ik in Sint-Job dus bijna helemaal Brechtenaar.
Mijn persoonlijke strijdpunten zijn openheid van bestuur, burgerparticipatie en behoud van open ruimte.