Axel Dewaele

Axel Dewaele

Axel Dewaele

Als het over mezelf gaat, dan kan ik zeggen dat ik geboren ben in Wilrijk. Ik ben opgegroeid in Zuid-West-Vlaanderen, heb gewoond en gewerkt in Oost-Vlaanderen, maar vooral de liefde gevonden in de Kempen. 
Ik woon nu iets langer dan een jaar in Brecht en binnenkort werk ik in Sint-Job dus bijna helemaal Brechtenaar.
Mijn persoonlijke strijdpunten zijn openheid van bestuur, burgerparticipatie en behoud van open ruimte.

Axel Dewaele

Kandidaat 13

Als het over mezelf gaat, dan kan ik zeggen dat ik geboren ben in Wilrijk. Ik ben opgegroeid in Zuid-West-Vlaanderen, heb gewoond en gewerkt in Oost-Vlaanderen, maar vooral de liefde gevonden in de Kempen. 
Ik woon nu iets langer dan een jaar in Brecht en binnenkort werk ik in Sint-Job dus bijna helemaal Brechtenaar.
Mijn persoonlijke strijdpunten zijn openheid van bestuur, burgerparticipatie en behoud van open ruimte.