Karin Van Hoffelen

Karin Van Hoffelen

Karin Van Hoffelen

Voorzitster Groen Brecht.

Op haar 58 jaar is zij actief als ambtenaar en ook als provincieraadslid voor Groen.

Vanop een tweede plaats gaat Karin nu echter voluit voor onze gemeente. Daarbij ligt haar focus vooral op betaalbare en sociale huurwoningen en ook op armoedebestrijding. Helaas neemt die in een welvarende gemeente zoals Brecht ook toe.

Karin Van Hoffelen

Kandidaat 2

Voorzitster Groen Brecht.

Op haar 58 jaar is zij actief als ambtenaar en ook als provincieraadslid voor Groen.

Vanop een tweede plaats gaat Karin nu echter voluit voor onze gemeente. Daarbij ligt haar focus vooral op betaalbare en sociale huurwoningen en ook op armoedebestrijding. Helaas neemt die in een welvarende gemeente zoals Brecht ook toe.