Groene Pluim 2018

26 September 2018

Groene Pluim 2018

Het is verheugend vast te stellen dat solidariteit in Groot-Brecht geen loos begrip is.  

Op vrijdag 21 september reikte Groen Brecht voor het derde jaar op rij de Groene Pluimen uit.

In het eerste deel van de avond schetste Groen-schepen Luc Torfs de vele uitdagingen waar Brecht de komende jaren voor staat : het mobiliteitsprobleem, vooral in St.-Job, het vrijwaren van de open ruimte, meer sociale huurwoningen enz. Hij pleitte voor verregaande participatie en inspraak van de Brechtenaar om door maximale betrokkenheid een groter maatschappelijk draagvlak te creëren zodat Groot-Brecht leefbaar blijft voor de huidige en toekomstige generaties.

Luc Torfs tijdens uitreiking Groen Pluim

Daarna kwam het provinciaal lijsttrekkersduo Diederik Vandendriessche en Ilse Van Dienderen aan de beurt die het belang van het provinciale niveau en haar bevoegdheden schetsten. Provinciaal lijstduwer en huidig Vlaams parlementslid Ingrid Pira sloot af met een vurig pleidooi om dit belangrijke tussenniveau te behouden. Regio’s zullen in de toekomst namelijk een veel grotere rol gaan spelen.

Andere sprekers

Dan was het de beurt aan de genomineerden om zich voor te stellen aan het publiek. Eerste genomineerde was Akaba Rafiki, een jeugdbeweging voor kinderen mét en zonder beperking. Ze zijn aan hun tweede werkingsjaar begonnen met 17 begeleiders en meer dan 40 kinderen, dit toont aan dat de nood aan een inclusieve jeugdbeweging groot is.

Akaba Rafiki

Vervolgens konden de zussen Karolien en Kristien Meyvis hun project ’t Meyhofke voorstellen : een zorgbloemenboerderij waar mensen met een psychische kwetsbaarheid met bloemen kunnen werken : het aanplanten, onderhouden van de bloemenweide enz. biedt een psychische ondersteuning en fysieke activiteit binnen een groen kader. Dat het bovendien om bloemen gaat dit hier gekweekt worden en niet dienen te worden overgevlogen vanuit een exotisch land, is een mooie ecologische meerwaarde.

't Meyhofke

De derde genomineerde, Katrin Delannoye, werd voorgesteld door Groen-voorzitter en uittredend provincieraadslid Karin Van Hoffelen. Katrin werd genomineerd omdat ze symbool staat voor de vele stille doeners in Brecht, St.-Lenaarts en St.-Job, mensen die zich in alle stilte inzetten voor medemensen die het minder getroffen hebben in het leven. Ze doen dit door inzamelen van kledij, samenstellen van voedselpakketten, morele steun en doorverwijzen naar hulporganisaties, geen grootschalige organisaties maar voor heel wat mensen een wereld van verschil.

Katrin Delannoye

Tijdens de pauze konden de aanwezigen hun stem uitbrengen en uiteindelijk kreeg ’t Meyhofke de juryprijs, Akabe Rafiki kreeg met een groot aantal stemmen de publieksprijs en de aanmoedigingsprijs was voor Katrin Delannoye. Omwille van de sperperiode konden er geen echte prijzen worden uitgereikt, maar voorzitter Karin Van Hoffelen verzekerde de drie winnaars dat dit zeker wordt goedgemaakt.

De volledige groep

De avond werd aan elkaar gepraat door William Strobbe, bestuurslid van Groen Brecht en de muzikale omlijsting werd verzorgd door Angelo de Simone die Italiaanse volksliederen bracht.

Angelo de Simone

Tenslotte wenste voorzitter Karin Van Hoffelen alle genomineerden uitdrukkelijk te bedanken voor hun tomeloze inzet en engagement. Het is verheugend vast te stellen dat solidariteit in Groot-Brecht geen loos begrip is.

Karin Van Hoffelen