Nicole Bastiaensen

Nicole Bastiaensen

Nicole Bastiaensen

Zij is afgestudeerd als ziekenhuis- en sociaal verpleegkundige. Momenteel is Nicole werkzaam binnen de ouderenzorg als coördinator voor de kwaliteit van leven binnen een WZC . In haar vrije tijd is zij druk bezig met het begeleiden van mensen naar gezondheid, in de zeer ruime zin van het woord. Zo heeft zij een eigen praktijk voor diverse vormen van massage.

Ook Nicole is al jaren een vaste kracht van Groen Brecht. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn haar belangrijkste aandachtspunten:

 • Kwaliteit van leven waarborgen voor elke groep binnen onze gemeente; namelijk jonge kinderen en hun gezinnen, jongeren, maar ook kansengroepen, zoals mensen met een fysieke/mentale beperking, mensen die leven in armoede, kansarmen zijn en onze ouderen
 • Goede en betaalbare woningen en aanbieden van sociale woningen
 • Elk kind het recht geven op te groeien in een gezonde leefomgeving, veilige straten, m.a.w. aanpakken van de mobiliteitsproblemen met daarbij ook oog voor de luchtkwaliteit.
 • Grondige analyse van de sociale noden binnen de gemeente
 • Oprichten van sociale kruideniers, met biologische groenten aan betaalbare prijzen, eventueel mobiel
 • Laagdrempelig maken van kinderopvang, sociale, sportieve en culturele activiteiten
 • Laagdrempelige gezondheidszorg
 • Betaalbare ouderenzorg, met voldoende plaats binnen de eigen gemeente

Een hele lijst van punten, die zij dan ook vanop de 4de plaats zal verdedigen!

Nicole Bastiaensen

Kandidaat 4

Zij is afgestudeerd als ziekenhuis- en sociaal verpleegkundige. Momenteel is Nicole werkzaam binnen de ouderenzorg als coördinator voor de kwaliteit van leven binnen een WZC . In haar vrije tijd is zij druk bezig met het begeleiden van mensen naar gezondheid, in de zeer ruime zin van het woord. Zo heeft zij een eigen praktijk voor diverse vormen van massage.

Ook Nicole is al jaren een vaste kracht van Groen Brecht. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn haar belangrijkste aandachtspunten:

 • Kwaliteit van leven waarborgen voor elke groep binnen onze gemeente; namelijk jonge kinderen en hun gezinnen, jongeren, maar ook kansengroepen, zoals mensen met een fysieke/mentale beperking, mensen die leven in armoede, kansarmen zijn en onze ouderen
 • Goede en betaalbare woningen en aanbieden van sociale woningen
 • Elk kind het recht geven op te groeien in een gezonde leefomgeving, veilige straten, m.a.w. aanpakken van de mobiliteitsproblemen met daarbij ook oog voor de luchtkwaliteit.
 • Grondige analyse van de sociale noden binnen de gemeente
 • Oprichten van sociale kruideniers, met biologische groenten aan betaalbare prijzen, eventueel mobiel
 • Laagdrempelig maken van kinderopvang, sociale, sportieve en culturele activiteiten
 • Laagdrempelige gezondheidszorg
 • Betaalbare ouderenzorg, met voldoende plaats binnen de eigen gemeente

Een hele lijst van punten, die zij dan ook vanop de 4de plaats zal verdedigen!