Openbaar onderzoek naar nieuwe omgevingsvergunning voor de firma Hens-Revabo

04 Augustus 2018

Openbaar onderzoek naar nieuwe omgevingsvergunning voor de firma Hens-Revabo

Openbaar onderzoek naar nieuwe omgevingsvergunning voor de firma Hens-Revabo, Brechtsebaan/Brasschaat, naast domein Nottebohm. Bezwaar moet ingediend worden vóór 19 augustus. Onder het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening van december 2017 vervalt alle recht tot het voeren van juridische procedures (zelfs het aanvechten van onwettige vergunningen of er aan verbonden voorwaarden) voor één ieder die géén bezwaar indient tijdens het openbaar onderzoek. Alleen al het feit dat dit onderzoek wordt gevoerd in volle verlofperiode noopt ons zoveel mogelijk belanghebbenden te contacteren en trachten te mobiliseren om een bezwaarschrift in te dienen. We hopen daarmee de onwettige activiteiten voor eens en altijd te kunnen bannen uit een stuk natuur- en landbouwgebied waar het absoluut niet thuis hoort en ook eigenlijk altijd illegaal geëxploiteerd werd. Dat laatste blijkt ook uit de, door het buurtcomité De Brasschaatse Heide, met succes gevoerde juridische procedures voor onder andere de Raad van State, het Hof van Beroep, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Grondwettelijk Hof.Hierdoor ligt de gehele site al ruim een jaar stil en werd een aantal artikelen van een decreet (De Codex trein), op maat voor Hens geschreven, door het Grondwettelijk hof geschorst.Bovendien werd de door het buurtcomité ingestelde milieustakingsvordering in beroep bevestigd met dwangsommen bij niet naleving. Er zijn dus al belangrijke resultaten geboekt. Helaas probeert de firma Hens/Revabo nu gebruik te maken van het op maat geschreven decreet om de illegale activiteiten alsnog te laten vergunnen. Vandaar het openbaar onderzoek. Als eerste argument kan dan ook onmiddellijk aangevoerd worden dat de activiteiten niet vergunbaar zijn gezien de schorsing en de mogelijke daarop volgende vernietiging van de desbetreffende artikelen uit het decreet. Niets is echter zeker, zoveel is wel duidelijk geworden tijdens de door het buurtcomité jarenlang gevoerde juridische strijd. Vandaar dat het nodig is bezwaar te maken tijdens het openbaar onderzoek. U kunt de betreffende stukken van de vergunningsaanvraag vinden op de publieke pagina’s van het omgevingsloket op internet met de zoekwoorden: Brasschaat en Revabo. Hopelijk mag niet alleen de natuur maar ook de inwoners van Brecht rekenen op uw bezwaren. Een groot aantal van de burgers uit de gemeente Brecht (Overbroek, Lakvenheide, Rommersheide en De Vijvers) zullen aanzienlijke hinder ondervinden van de activiteiten. Alleen al de genoemde hoeveelheid materiaalstromen van 505.000 ton per jaar zal Overbroek onaanvaardbaar belasten.De zogenaamde verrijkingsactiviteiten betreft het breken en zeven van uit de bouw- en wegenwerken afkomstig puin en afvalstoffen die gevaarlijke stoffen zoals zware metalen, asbest, Chroom 6 houdend cement, koolwaterstofverbindingen, PAC e.d. bevatten. Bij het breken van beton komen grote hoeveelheden kristallijn silica vrij, een stof die in 2016 door Europa de connotatie "kankerverwekkend” heeft gekregen. Deze activiteiten horen dan ook thuis op een daartoe uitgerust industrieterrein en niet in een ontginningsgebied met nabestemming landbouw. Uw bezwaarschrift mag U rechtstreeks aan de gemeente Brasschaat overmaken of mee tekenen bij het door het buurtcomité De Brasschaatse Heide in te dienen bezwaarschrift. Onze Vlaamse overheid én het betrokken gemeentebestuur schreven dus de wetten op maat. Politiek dienstbetoon op hoog niveau met grote gevolgen voor Brasschaat én Brecht. Het bedrijf ligt immers op de grens van deze twee gemeenten. Zoveel mogelijk delen, het actiecomité moet weten dat ze niet alleen staan in hun strijd. Lees ook het artikel in De Standaard